Category Archives: Tech

Oracle, SQL, Operating Systems

Conditional Column Formatting in APEX

Tyler Muth's Blog

I wanted to share a little trick I’ve used in APEX for a while now to conditionally format report columns based on their values. I’m sure there are plenty of alternatives to this trick, including the 4 built-in conditional alternatives for a row when using a named column template.

At a high level, this technique uses the following components:

 1. A hidden column in the query that returns the formatting attributes for a column. I’m going to return the color or padding-left in my examples later in this post.
 2. Edit the Report Attributes > Column Attributes > Column Formatting > HTML Expression of a visible column and use the hidden column to change it’s formatting. This is the same section you apply a date or number format.

Example 1 – Color Code Salary

Query


Report Attributes > Column Attributes for “SAL” > Column Formatting > HTML Expression

Result
salary_color

Example 2 –…

View original post 17 more words

Advertisements
neler var

Oracle bulutta bedava!

Zaten apex.oracle.com adresinden üye olup APEX kullanabiliyorduk. Fakat şimdi Oracle, kullanıcılarına Oracle Cloud ‘da ücretsiz, daima ücretsiz bir alan vaadediyor: Oracle Cloud Free Tier.

Sizin bulunduğunuz ülkeye göre sunulanlar küçük farklar gösterebilir ama bana deneme periyodu süresince kullanmam için 250EUR verildi. Bu “çek” tutarını harcayıp bitirince, ya da 30 gün dolunca deneme süresi sona ermiş oluyor. Bu aşamada dilerseniz ücretli devam ediyorsunuz, dilerseniz “daima ücretsiz sınırlı sürüm” ile devam edebiliyorsunuz.

Oracle ‘ın sürekli ücretsiz olacağını söylediği bu alanda neler yapabiliriz? Küçük ve orta ölçekte bence gayet başarılı işler çıkarılabilir. Bunu dilerseniz bir “ısınma turu” olarak alın, dilerseniz bir göz atayım diyin, ya da daha iyisi startup fikrinizi bu yapı üzerinde modelleyin.

Kabaca; bu alanda bir instance oluşturabilir,

sanal makinanıza ücretli bir Windows Server kurabilir ya da ücretsiz LINUX dağıtımları arasından dilediğiniz bir imajı kurabilir,

ORACLE DB oluşturabilir,

veri tabanınıza SQL Developer ile olduğu gibi, web arayüzünden de erişebilir

uygulama geliştirmek için APEX yükleyebilirsiniz.

Bir sanal makine kurduktan, bu kadar pratik şekilde Oracle veri tabanı ve APEX ‘e sahip olduktan sonra yapabilecekleriniz artık neredeyse sınırsız tabii ki.

Gözden kaçırmamanız gereken ayrıntı şu: Oracle Cloud ‘da oluşturacağınız ücretsiz ve her zaman ücretsiz bu hesabı profesyonel amaçlarla kullanabilirsiniz. Oracle ‘ın bu konuda bir kısıtlaması yok, aksine startup ‘ları teşvik ediyor. Ölçeğiniz büyüdükçe standart ücretsiz paketinizi güçlendirmek, söz gelimi sanal makinenizin CPU ya da belleğini artırmak istediğiniz takdirde ücretsiz paketten çıkmanız gerekecek, hepsi bu. Vakit Buldukça;

 • üyeliğin başlatılması,
 • veri tabanı kurulumu,
 • APEX kurulumu,
 • örnek bir APEX uygulaması hazırlama,
 • sanal makine
 • ve sanal makinemize Oracle ya da Ubuntu Linux kurulumu

konularını detaylarıyla anlatmaya çalışacağım.

Active Directory kullanıcılarını bir tablodan SELECT etmek:

Oracle veri tabanından domain sunucunuza erişip kullanıcıları görme konusunu detaylı örneklerle anlatan sayısız doküman var.

Bu örnekler genel anlamda DBMS_LDAP paketini kullanarak domain sunucunuza nasıl erişeceğinizi, eriştikten sonra nasıl browse edeceğinizi gösteriyor.

Test etmek için domain sunucunuzun adres ve port bilgilerini edinmelisiniz. Tabii bir de username/password.

Ben bu örneklerde tarif edilen yöntemi kendi tablomu doldurmasını sağlayacak şekilde biraz değiştirdim. Bunu yaparken de neredeyse tamamen Billy~Verreynne ‘in https://community.oracle.com/thread/4064849 adresindeki önerilerini kullandım.

Eklediğim bir kaç küçük şey oldu:

 • ldap_host, ldap_user, ldap_passw gibi değişkenleri plain-text göndermek yerine encrypt etmek istedim.
 • bu örnek attribute_name ve attribute_value isimli iki kolonda alt alta sıralıyordu oysa ben isim, email, departman, title, telefon gibi bilgileri de içeren bir tablom olsun, bu tablo ben her sorguladığımda canlı olarak LDAP üzerinden beslensin istiyordum.

Yaptıklarımsa şunlar;

 • önce objelerimi hazırladım.
  • TLDAPATTR için kullandığım kolonları özelleştirebilirsiniz. Ama tabii bu durumda DBMS_LDAP kullandığımız fonksiyonda da uygun değişiklikler yapmamız gerekecek.
CREATE OR REPLACE TYPE tstrings IS TABLE OF VARCHAR2(4000);
 
CREATE OR REPLACE TYPE tldapattr IS object 
(
attribute_name VARCHAR2(50), 
attribute_value VARCHAR2(4000), 
dispname VARCHAR2(255), 
email VARCHAR2(255), 
department VARCHAR2(255), 
memberof VARCHAR2(255), 
manager VARCHAR2(255), 
extension VARCHAR2(255
);
 
CREATE OR REPLACE TYPE tldapattrlist IS TABLE OF tldapattr;
 • sonra type objemde görmek istediğim kolonları besleyecek şekilde değiştirerek fonksiyonumu create ettim.
CREATE OR REPLACE FUNCTION ldapattr (filter VARCHAR2, attributes tstrings DEFAULT NULL) 
RETURN tldapattrlist pipelined AUTHID definer IS
 
ldap_host  VARCHAR2(256);
ldap_port  VARCHAR2(256) := '389';
ldap_user  VARCHAR2(256); 
ldap_passw  VARCHAR2(256);
ldap_base  VARCHAR2(256) := 'OU=buraya_Organization_Unit_bilgisi_yaz,dc=sizin_domain_controlleriniz,dc=muhtemelen_com'; 
LDAP_ATTR  CONSTANT tstrings := NEW tstrings('displayname' ,'mail', 'department', 'memberof', 'manager','telephonenumber');
 
retVal     INTEGER; 
ldapSession   DBMS_LDAP.SESSION; 
attrList    DBMS_LDAP.string_collection; 
valList     DBMS_LDAP.string_collection; 
ldapMessage   DBMS_LDAP.message; 
berElement   DBMS_LDAP.ber_element; 
ldapTimeout   DBMS_LDAP.timeval; 
 
attrName    VARCHAR2(256); 
attrDisplay   VARCHAR2(4000); 
name      VARCHAR2(256); 
attrNum     INTEGER; 
i        INTEGER; 
 
v_dispname   VARCHAR2(255);
v_email    VARCHAR2(255); 
v_department  VARCHAR2(255);
v_memberof   VARCHAR2(255);
v_manager   VARCHAR2(255);
v_extension  VARCHAR2(255);
BEGIN
SELECT 'foo' INTO ldap_host FROM dual;
SELECT 'goo' INTO ldap_user FROM dual;
SELECT 'hoo' INTO ldap_passw FROM dual;
 
pipe ROW(TLDAPATTR('PARAM.<filter>', filter, v_dispname, v_email, v_department, v_memberof, v_manager, v_extension)); 
     DBMS_LDAP.USE_EXCEPTION := TRUE;
 
-- create LDAP session 
     ldapSession := DBMS_LDAP.init(hostname => LDAP_HOST, portnum => LDAP_PORT); 
     retval := DBMS_LDAP.simple_bind_s(ld=> ldapSession,dn=> LDAP_USER,passwd=> LDAP_PASSW); 
 
-- build a distinct ordered list of attributes 
     i := 0; 
     FOR c IN (SELECT DISTINCT column_value AS ATTR FROM TABLE(NVL(attributes,LDAP_ATTR)) ORDER BY 1) LOOP 
         i := i + 1; 
         attrList(i) := c.attr; 
         attrDisplay := attrDisplay || c.attr || ' '; 
     END LOOP; 
pipe ROW(TLDAPATTR('PARAM:<attribute list>', TRIM(attrDisplay), v_dispname, v_email, v_department, v_memberof, v_manager, v_extension)); 
 
-- use supplied filter to search 
    ldapTimeout.seconds := 5; 
    ldapTimeout.useconds := 0;
 
    retval := DBMS_LDAP.search_st(
		ld => ldapSession,
		base => ldap_base,
		scope => DBMS_LDAP.SCOPE_SUBTREE,
		filter => filter,
		attrs => attrList,
		attronly => 0,
		tv => ldapTimeout,
		res => ldapMessage);
 
-- is the search successful? 
    retval := DBMS_LDAP.count_entries(ld => ldapSession, msg => ldapMessage); 
    IF retval = 0 THEN 
pipe ROW(TLDAPATTR('Error', 'No matches found for filter ['||filter||'].',v_dispname, v_email, v_department, v_memberof, v_manager, v_extension)); 
retVal := DBMS_LDAP.unbind_s(ld => ldapSession); 
RETURN; 
    END IF; 
-- Get all the entries returned by our search. 
    ldapMessage := DBMS_LDAP.first_entry(ld => ldapSession, msg => ldapMessage); 
 
    WHILE ldapMessage IS NOT NULL 
    LOOP 
-- Get all the attributes for this entry. 
    attrName := DBMS_LDAP.first_attribute(ld => ldapSession, ldapentry => ldapMessage, ber_elem => berElement); 
--degerleri her defasinda resetle
v_dispname  := NULL;
v_email   := NULL;
v_department := NULL;
v_memberof  := NULL;
v_manager 	 := NULL;
v_extension := NULL;
-- output a null row for formatting an empty line between records 
        pipe ROW( NULL ); 
-- output DN as unique record identifier 
        pipe ROW(TLDAPATTR('distinguishedName', DBMS_LDAP.get_dn(ldapSession, ldapMessage), v_dispname, v_email, v_department, v_memberof, v_manager, v_extension));  
-- now output attribute name-values found for the DN 
attrNum := 1;
		LOOP 
		EXIT WHEN attrName IS NULL;
		EXIT WHEN attrNum > attrList.COUNT;  
-- Get all the values for this attribute. 
		valList := DBMS_LDAP.get_values (ld => ldapSession, ldapentry => ldapMessage, attr => attrName);
			FOR i IN valList.FIRST .. valList.LAST
			LOOP
				IF attrName  = 'displayName' THEN v_dispname := SUBSTR(valList(i),1,200);
				ELSIF attrName = 'mail' THEN v_email := SUBSTR(valList(i),1,200);
				ELSIF attrName = 'department' THEN v_department := SUBSTR(valList(i),1,200);
				ELSIF attrName = 'memberOf' THEN v_memberof := SUBSTR(valList(i),1,200);
				ELSIF attrName = 'manager' THEN v_manager := SUBSTR(valList(i),1,200);
				ELSIF attrName = 'telephoneNumber' THEN v_extension := SUBSTR(valList(i),1,200);
				END IF ;
			END LOOP values_loop;
name := valList.FIRST; 
WHILE name IS NOT NULL LOOP 
pipe ROW(TLDAPATTR(attrName,valList(name),v_dispname, v_email, v_department, v_memberof, v_manager, v_extension)); 
name := valList.Next(name); 
END LOOP; 
 
attrName := DBMS_LDAP.next_attribute(ld => ldapSession, ldapentry => ldapMessage, ber_elem => berElement);
attrNum := attrNum + 1; 
END LOOP; 
 
ldapMessage := DBMS_LDAP.next_entry(ld => ldapSession, msg => ldapMessage); 
END LOOP; 
 
-- Disconnect from the LDAP server. 
retVal := DBMS_LDAP.unbind_s(ld => ldapSession); 
RETURN; 
END;

bunları yaptıktan sonra şöyle test edebiliyor olmalısınız:

SELECT * 
FROM TABLE(ldapattr(filter => '(&(objectclass=user) (!(useraccountcontrol=514)))'))

514 pasif kullanıcıları dışarıda bırakmak için. Search stringi kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Son olarak datayı derli toplu görmek için bir VIEW oluşturun.

Böylece a/d kullanıcılarınız, bu kullanıcıların bağlı olduğu yöneticiler, departmanları, masa telefonları gibi bilgilere dilediğiniz zaman gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz.

APEX import. Bad Request?

The request could not be understood by server due to malformed syntax.

I needed to export one of my APEX application page to deploy it on another APEX environment.

But it raised this error: BAD REQUEST, malformed syntax.

It’s not self explanatory. Hard to understand what’s wrong at first glance. I checked .sql file to see if there is an ascii character, a non-unicode string and so on.

Better check your application logs

If you see an error like this and have used WIZARD template, perhaps the easiest work-around is: remove wizard region, export again, then import.

Finally!

APEX Page Validation: a global check for special characters

I’ve been struggling with a long form which has tens of text areas on my APEX env.

At some point I needed to apply some restrictions on input fields. Basically to refrain any unwanted non-unicode characters to be inserted into table.

APEX has great Built-in restrictions and they work like a charm. However, it has only a few options. It didn’t help my case when I had to set a restriction to reject all characters but a-Z letters, all the numbers, spaces AND punctuations.

Perhaps there are easier ways to do that. Actually I’m sure there are easier ways to do that. But here is what I ‘ve done and feel free to use & feedback.

DECLARE
l_query VARCHAR2(100);
l_res clob;
v_out clob;
v_special NUMBER;
CURSOR cur_main IS
SELECT item
FROM (
SELECT item_name item 
FROM APEX_APPLICATION_PAGE_ITEMS 
WHERE application_id = :app_id AND page_id = :app_page_id 
AND LOWER(display_as) LIKE '%text%'
);
BEGIN
v_out:= '';
  FOR rec_main IN cur_main LOOP
  l_query := 'select v('''||NVL(rec_main.item, 'null')||''') from dual';
  EXECUTE IMMEDIATE l_query INTO l_res;
  v_out := v_out||l_res;
  END LOOP;
SELECT COUNT(1) 
INTO v_special 
FROM dual 
WHERE regexp_like(REPLACE(v_out, CHR(13)||CHR(10), '_carriegeReturn_'), 
         '[^a-zA-Z0-9 .,:;?%&+-_]');
  IF v_special >0 THEN
  RETURN FALSE;
  ELSE
  RETURN TRUE;
 END IF;
END;

let’s unwrap it a bit:

 1. cur_main is the cursor where I get all my text-based input fields on the page.
 2. l_query holds my dynamic sql string.
 3. v_out is concatenated string which consists of each item’s value on the screen for current page. note that it won’t work based on the data from session state.
 4. I simply hate being have to use regular expressions. So I copied a simple syntax and modified for my scenario.

Rest are just true/false conditions.

In my case it’s a Page Validation Process. To pass this validation no rows should be returned. Otherwise it will raise the error message.

Cheers!

Apex 5 Universal Theme – Navigation Experiment #4

His blog is a gem :)

svenweller

Coloring side menu entries

Sometimes you want to add a little more color to the navigation menu. The idea in one project was to use colors for certain areas in an application. The color would show the user where he is currently working. Whether such colors are a feature that end users like, is still part of an ongoing discussion. But here are the technical details how to implement it.

The example uses a very small apex application that I’ll be using for a DOAG2015 presentation “Exotic SQL” (http://syntegris-doag.de/#vortraege).

Before / After
apex5_sidebar_colored_beforeapex5_sidebar_colored_after

Steps to create this

I explain the changes in detail a little further down.

 1. Create a new List template based upon the current one.
 2. Switch the user interface from the old to the new template
 3. Edit the template
 4. Add colors to the parent list entries
 5. Update alls sub menus to match the parent color

Special Features:

 • can be…

View original post 902 more words

10 Oracle SQL features you probably didn’t know

svenweller!

svenweller

10 Oracle SQL features you probably didn’t know

I can not guarantee that you never heared of this. But the majority of developers doesn’t know or doesn’t seem to know. And honestly –  most of this information is fairly useless – and mostly harmless.

10. Why we have the CONCAT function

There is a concat function that can be used instead of the concat operator ||.

Nobody uses that! But there is a reason why it exists.

This is from the 8.1.7 Oracle documention

On most platforms, the concatenation operator is two solid vertical bars, as shown in Table 3-3. However, some IBM platforms use broken vertical bars for this operator. When moving SQL script files between systems having different character sets, such as between ASCII and EBCDIC, vertical bars might not be translated into the vertical bar required by the target Oracle environment. Oracle provides the CONCAT character function…

View original post 2,420 more words

Why APEX running inside the database is a GOOD thing!

Johns Blog

I’ve had quite a few discussions with people regarding whether APEX running inside the database is a good thing or a bad thing. Personally I believe it is definitely a good thing, I see no downsides really. However a recent forum thread

For me, the fact that APEX runs inside the database means that one of the major positives is you are able to take full advantage of each and every database available to you. A recent forum thread illustrates this very nicely. The poster in the thread has deleted some files and has unfortunately performed a commit before realising their mistake.

Here is where the features of the database can help you, for example we are able to take advantage of the Flashback feature to get the database back to the state it was in before the files were deleted.

The user in the forum deleted some files from…

View original post 838 more words