Beyan Edilen Boy ve Kilo Verilerinin Güvenilirliği ve Adli Açıdan Önemi

yeni makale..

nurdan sezgin

Assist. Prof. Dr. Nurdan Sezgin – Assoc. Prof. Dr. Beytullah Karadayı – Assist. Prof. Dr. Şükriye Karadayı

ÖZET

Kişilere ait boy ve kilo bilgileri bazı meslek gruplarına kabul için kullanılabildiği gibi, özellikle adli bilimlerde kimliklendirme çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Boy uzunluğu ve kilo kişiler arasında çeşitlilik gösterdiğinden insanlar arasında ayrım sağlanmasında kullanılan iki önemli parametredir. Kimliği belirsiz cesetlerin kayıp kişiler arasından kimliklendirilmesi ve pek çok kriminal olayda kamera kayıtlarının kimliklendirme amaçlı karşılaştırılması gibi durumlarda kişinin daha önce beyan ettikleri boy ve kilo bilgilerinin doğru şekilde elde edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, kişilerin kendi boy ve kiloları ile ilgili verdikleri bilgi ile gerçek ölçüm değerleri arasında tutarlılık olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Araştırma için 93 kadın ve 106 erkek gönüllü katılımcının boy ve kilo ölçümleri kullanıldı. Çalışma kapsamında elde edilen veriler SPSS 17 programı yardımı ile tanımlayıcı istatistik ve paired T testi ile analiz edildi. Erkeklerde ölçülen boy ile beyan edilen…

View original post 79 more words

Advertisements

Concurrency … the path to success and the path the failure

Learning is not a spectator sport

Let’s face it. Concurrency is a good thing when it comes to database applications. After all, if there is only a single user of your application, then chances are, it is not a successful application Smile. Of course there are exceptions to this rule, but by and large, most of the applications we build are going to be used by large populations of users. And given the recent publicity of users data and privacy, we can also be pretty confident that we want the data in our applications to be correct at all times.

As a developer, it is absolutely critical to keep concurrency in mind when building applications. Here is a simple demonstration to thrust home the point.

The task assigned to the developer here is simple – transfer move all of the rows satisfying a particular condition from table T1 to table T2. Let’s create our database objects…

View original post 1,144 more words

Cool stuff with partition elimination

Learning is not a spectator sport

Sometimes in the IT world, the term “surprise” is not a good one.

“I woke up this morning and got a …my database was down.”

“I ran a SELECT COUNT(*) on my most important table, and got a result of zero rows.”

and so forth. Generally as IT professionals, encountering the unexpected is not a good start to the day Smile.

But sometimes, surprises can be a nice thing.  Here is my example for today – when I found that the database can do a remarkably good job when it comes to reducing the workload with partitioned tables.  

Most people will already be familiar with the concept of partition elimination.  If you have a table partitioned into (say) yearly segments, and you ask for all of the data for the past 2 years, then the optimizer is intelligent enough to only scan the relevant partitions rather than the entire…

View original post 698 more words