Viewing APEX Mail Log and Queue

BrainStorage

Run these from APEX SQL Workshop:

SELECT * from APEX_MAIL_LOG ORDER BY LAST_UPDATED_ON DESC;

The next one will normally be empty, unless just prior to a queue purge (every 15 min?) or an error happened, then it will be retried 10X before finally being purged:

SELECT * from APEX_MAIL_QUEUE ORDER BY LAST_UPDATED_ON DESC;

View original post

Advertisements

ADLİ AMAÇLARLA BİYOMETRİK YÜZ PROFİLİ FOTOĞRAFLARINDAN CİNSİYET TAHMİNİ

via ADLİ AMAÇLARLA BİYOMETRİK YÜZ PROFİLİ FOTOĞRAFLARINDAN CİNSİYET TAHMİNİ

APEX 5.1 – Interactive Grids – Controlling Allowed Operations

Johns Blog

In the last post I showed how easily you can enable an Interactive Grid for editing, however what if you want to only allow the user to edit certain rows?

Lets imagine a scenario – given the standard EMP table, I should only be able to change the salary of Employees who report to me (i.e. I can’t change the salary of an employee if they report to someone else).

So, let’s create an Interactive Grid with the following query –

Now, for the purposes of this example, given the hierarchy of the EMP table –

I’m going to “pretend” to be BLAKE – since BLAKE is the manager of 5 people.

If you look at the properties of the Interactive Grid you’ll see the “Allowed Row Operations Column” setting, this allows us to define a column in the query which will be used to define whether I can Update…

View original post 125 more words

Beyan Edilen Boy ve Kilo Verilerinin Güvenilirliği ve Adli Açıdan Önemi

yeni makale..

nurdan sezgin

Assist. Prof. Dr. Nurdan Sezgin – Assoc. Prof. Dr. Beytullah Karadayı – Assist. Prof. Dr. Şükriye Karadayı

ÖZET

Kişilere ait boy ve kilo bilgileri bazı meslek gruplarına kabul için kullanılabildiği gibi, özellikle adli bilimlerde kimliklendirme çalışmalarında büyük öneme sahiptir. Boy uzunluğu ve kilo kişiler arasında çeşitlilik gösterdiğinden insanlar arasında ayrım sağlanmasında kullanılan iki önemli parametredir. Kimliği belirsiz cesetlerin kayıp kişiler arasından kimliklendirilmesi ve pek çok kriminal olayda kamera kayıtlarının kimliklendirme amaçlı karşılaştırılması gibi durumlarda kişinin daha önce beyan ettikleri boy ve kilo bilgilerinin doğru şekilde elde edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, kişilerin kendi boy ve kiloları ile ilgili verdikleri bilgi ile gerçek ölçüm değerleri arasında tutarlılık olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Araştırma için 93 kadın ve 106 erkek gönüllü katılımcının boy ve kilo ölçümleri kullanıldı. Çalışma kapsamında elde edilen veriler SPSS 17 programı yardımı ile tanımlayıcı istatistik ve paired T testi ile analiz edildi. Erkeklerde ölçülen boy ile beyan edilen…

View original post 79 more words