Category Archives: Science

Anthropology, physics

MEDICAL AND LEGAL DIMENSION WITH PATHOGENIC MICROORGANISMS IN WATER-BORNE POISONINGS IN TURKEY

Nurdan SEZGİN, PhD

Beytullah Karadayı1, Şükriye Karadayı2, Nurdan Sezgin3

1 Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Forensic Science Institute, Istanbul, Turkey
2 İstanbul Kemerburgaz University, Vocational School of Health Services, Istanbul, Turkey
3 Istanbul University, Forensic Sciences Institute, Department of Social Sciences, Istanbul, Turkey

Abstract
Introduction. One of the most important public health problem is pathogenic microorganisms in water-borne poisoning which can result in disability or even death, creates a significant workload in hospitalizations, common in the world and our country. Aim of the Study. In this study, it was aimed to share information and examine the medical and legal dimensions of health professionals and other public officials who obliged to be notified in the case of toxicities caused by pathogenic microorganisms in the water. Materials and Methods. The scope of the research determined by searching the current domestic and foreign literature then the information has been collected from the relevant people about the…

View original post 111 more words

10 Oracle plsql things you probably didn’t know

Iconic!

svenweller

Many people enjoyed reading my last blog post “10 Oracle SQL features you probably didn’t know”. So I decided to spice it up a little more and do something similar for plsql.

I hope you like that one too.

With our further ado, let’s get started with the list.

10. The first Oracle version to feature plsql was Oracle DB version 6 (1988)

And no. Steven Feuerstein did NOT invent it.

At that time PLSQL did not have stored procedures nor did it have proper exception handling. But it already had embedded SQL.

I learned that from the great Lewis Cunningham. One of the godfathers of development with SQL and PLSQL.

Stored Procedures were added in Oracle 7 (1992). 7.3 was the version when I started to work with an Oracle Database. At that point plsql was in version 2.x. However there never was a version 3. Plsql versioning…

View original post 2,297 more words

ALT YÜZ BÖLGESİNDEN MORFOLOJİK YÖNTEMLERLE YAŞ TAYİNİ (Yüksek Lisans Tezi)

Nurdan SEZGİN, PhD

ÖZET

Adli olaylara yaklaşımda katedilen gelişim yeni metod ve teknoloji kullanımına ihtiyacı artırmakta ve bu ilerleme de gelişimi hızlandırmaktadır; söz gelimi hayatımızın her alanında sayısı hızla artan güvenlik kameraları sayesinde yaygın ve kolay erişilebilir teknolojiler kullanılarak şüphelinin yüz görüntüsüne ulaşılabilmektedir. Bu gelişim ekseninde devam eden ilerleme sürecinde adli konularla ilgili akademik çalışmalar da gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden artış göstermektedir.

Bu tez, yüz görüntüleri üzerinden yaş tayini yapılmasına yardımcı bir kaynak oluşturulması amacıyla yazılmıştır. Çalışma, geneli Marmara Bölgesi’nde yaşayan 94 kadın, 106 erkek olmak üzere 200 kişinin 2011 yılında çekilmiş ön yüz ve profil olmak üzere 2 farklı fotoğraflarını incelemektedir. Deneklerin boy ve ağırlık ölçüleri ile yüzde kalıcı bir iz bırakan hastalık/ameliyat olup olmadığı, sigara kullanımı gibi konular, hazırlanan anket formunda değerlendirilmiştir.

“Forensic Analysis of the Skull” adlı kitaptaki “Introduction of techniques for photographic comparison: Potential and Problems” isimli makaleden alınan bilgiler ışığında bazı tanımlayıcı öğe ve özellikler de…

View original post 2,063 more words

Anatomi

Tanım ve Alt Dalları Yunanca’da “çıkarmak” anlamında “ana” kelimesi ile “kesmek” anlamına gelen “tome” kelimelerinden türetilen anatomi, canlıların yapısı ve düzeniyle ilgilenen bilim dalıdır. Başl…

Source: ANATOMİ

Benzer yöntemlerle işlenmiş en az 3 cinayet seri cinayet olarak adlandırılır. FBI seri cinayet işleyen katilleri “benzer yöntemlerle en az 3 cinayet işleyen katiller”, olarak adlandırmıştır. Krimin…

Source: SERİ CİNAYETLER VE NEDENLERİ

SUÇ VE SUÇLU PSİKOLOJİSİ

Evrensel bir olgu olan suça, toplumların tarihsel gelişim süreçleri içinde her toplumda ve her türlü sosyal yapıda daima rastlanilagelmistir.

Source: SUÇ VE SUÇLU PSİKOLOJİSİ